refinanciranje

 Home / iCFO tim / Klijenti / refinanciranje

Prijava za financiranje putem banaka

Analiza optimalnog refinanciranja kreditnih i ostalih obveza!

Financirali ste poslovanje putem kredita banaka i sad želite vidjeti kako refinancirati postojeće obveze kako bi dobili bolji cashflow ili smanjili kamatne troškove? Analiza optimalnog refinanciranja kreditnih i ostalih obveza je za vas!

read more..

Analiza mogućnosti refinanciranja obveza

Analiza optimalnog refinanciranja kreditnih i ostalih obveza!

Financirali ste poslovanje putem kredita banaka i sad želite vidjeti kako refinancirati postojeće obveze kako bi dobili bolji cashflow ili smanjili kamatne troškove? Analiza optimalnog refinanciranja kreditnih i ostalih obveza je za vas!

read more..