Virtualni Ured

Jednostavnost u komunikaciji i radu na projektima

Dolaskom u virtualni ured imate trenutni pregled dosadašnjeg rada i planiranim aktivnostima nad vašim projektom, te direktnu komunikaciju sa konzultantima koji rade nad vašim projektom!


  • Aktivnosti projekta
  • Uvid u trenutno stanje
  • Plan projekta-Gantt Chart
  • Online interakcija sa timom
  • Postavljanje upita &
  • GDPR pravo na brisanje podataka
  • Pregled ponude i ugovaranje.
  • Dostava svih podataka kroz aplikaciju
  • Online podrška
  • uvid u fakture


Kako radimo sa projektima?

Provjerite mogućnost dobivanja
bespovratnih sredstva EUsubvencija državesubvencioniranih kreditaostalih financiranja
Upitnik
Pokreni poslovanje
Ukoliko imate ideju za startup, ili već imate investicijsku studiju koja će omogućiti rast vašeg poslovanja, mi vam možemo osnažiti vaš tim i osigurati realizaciju projekta. Nudimo vam besplatnu procjenu vaše poslovne ideje, investicijske studije ili poslovnog plana da bi bili sigurni da radite ispravne korake.


 Kontaktirajte nas!