Kako radimo?

 Home / Virtualni ured / Kako radimo?

Kako iCFO tim radi s projektima? 

Nakon što se odlučite za iCFO tim i prihvatite ponudu, otvaramo vaš projekt u virtualnom uredu gdje možete pratiti i sudjelovati u radu na projektu. Nije potrebno odvajati vrijeme na putovanje i sastanke vezano uz projekt.


Većina aktivnosti između tima koji radi na vašem projektu odvija se online uz redovnu komunikaciju putem e-maila, cloud aplikacija i telefona. Možete aktivno sudjelovati u izradi djelovah projekta, dostavljati potrebnu dokumentaciju, ili pratiti rad na ključnim aktivnostima projekta.

 

Hodogram rada na projektima!

Vaš poslovni plan, studija ili dopis za financiranje može biti gotov u nekoliko jednostavnih koraka. Kako? Lako :-)

 

 

1
 • Odabir usluge

  Imate potrebu za poslovnim planom, studijom ili samo zahtjevom za financiranje? Odaberite neke od usluga iz našeg kataloga i pogledajte koja usluga je najbolja za vas. izaberite katalog usluge i pošaljite upit na naš ured. Odgovaramo u roku od 24 sata!

  Ako niste našli što vas zanima, pošaljite email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   


2
 • Definiranje projekta i ponuda

  Nakon inicijalnog upita, iCFO tim šalje kratki upitnik kako bi bolje razumjeli vašu potrebu. Ukoliko se radi o jednostavnom projektu, šaljemo vam ponudu sa aktivnostima koje sadrže projekt. Nakon dobivenog upitnika, iCFO tim analizira vaše potrebe, stručnjake koji će biti angažirani na projektu i planirani broj radnih sati. Nakon analize, dostavljamo vam ponudu na pregled. u virtualni ured i e-mail


3
 • Prihvaćanje ponude i ugovaranje

  Nakon što smo vam dostavili ponudu u virtualni ured, možemo je komentirati i prilagoditi sukladno vašim potrebama. Nakon što ste prihvatili ponudu, dostavljamo vam ugovor na potpis.


4
 • Otvaranje projekta

  Nakon ugovaranja projekta, iCFO tim će otvoriti projekt u virtualnom uredu i definirati sve aktivnosti projekta, rokove završetka te angažirati stručnjake na dogovorenim aktivnostima. Vaše sudjelovanje na projektu može početi odmah.


5
 • Rad na projektu

  Nakon otvaranja projekta, možete početi dostavljat dokumentaciju za izradu projekta, komunicirati sa stručnjacima koji su na projektu u virtualnom uredu, pratiti razvoj projekta kroz listu aktivnosti, i pregledavati nacrt dokumentacije koja je u postupku izrade


6
 • Završetak projekta

  Nakon što je projekt završen, iCFO će isporučiti konačnu digitalnu dokumentaciju u virtualni ured, koju možete koristiti za vaše potrebe. iCFO tim vas prati i nakon završetka projekta ukoliko je potrebno dorađivati dijelove projekta ili komunicirati sa korisnicima oko pojašnjenja projekta.

  Nakon što je projekt završen, možete birati želite li ostaviti dokumentaciju u virtualnom uredu za potrebe sljedećeg projekta, ili možete zatražiti brisanje podataka sukladno GDPR.